Čtvrtek 11. srpna 2022, svátek má Zuzana
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Čtvrtek 11. srpna 2022 Zuzana

Realitní okénko č. 2 - List vlastnictví pro nemakléře

21. 08. 2020 9:40:22
Článek Vám přiblíží strukturu nejdůležitějšího dokumentu týkajícího se jakékoliv nemovitosti v ČR - Listu vlastnictví. Navazuje na minulý článek (Realitní okénko č. 1), kde jsem Vám popisoval různé cesty, jak se k němu dostat.

List vlastnictví (LV) existuje v tzv. informativní formě (lze ho získat zdarma - viz. můj předchozí článek) anebo jako plnohodnotný originál, který se platí. O něm si zde budeme povídat. List vlastnictví se označuje číslem (např. 999) a je jedinečný v daném katastrálním území (např. Liberec 14 - Ruprechtice).

Dělí se na několik částí, hlavičku a dále části, které jsou označený velkými písmeny A až F.

Hlavička - popisuje datum pořízení LV (kdy jste si ho nechali vytisknout na katastru nebo Checkpointu), okres nemovitosti, obec nemovitosti, katastrální území nemovitosti a číslo Listu vlastnictví (červeně škrtnuté jsou citlivé údaje):

Část A - popisuje, kdo je vlastník nemovitosti a jeho jednoznačný identifikátor (v případě fyzické osoby nepodnikající je to rodné číslo, ale může to být i fyzická osoba podnikající + IČ nebo právnická osoba + IČ).

Ukázky části A (červeně škrtnuté jsou citlivé údaje o vlastnících):

Ukázka č. 1 - samostatný vlastník (jeden člověk):

Ukázka č. 2 - dva vlastníci s podílem 1/2 každý - nejsou manželé, jedná se o spoluvlastnictví, kdy každý může (nově od 1. 7. 2020) svobodně nakládat se svou částí (kromě případu dědictví, kdy po dobu šesti měsíců má druhý spoluvlastník předkupní právo - tzn. první spoluvlastník mu to v případě prodeje musí nabídnout ke koupi):

Ukázka č. 3 - dva vlastníci, kteří jsou manželé (je tam uvedeno SJM - společné jmění manželů), tudíž není vypsán podíl (vlastní nemovitost společně a oba musí např. souhlasit s prodejem):

Část B - zde začíná dobrodružství. Popisuje jednotlivé nemovitosti, které jsou vázány na jedinečný LV.

Mohou to být:

 • Parcela bez stavby (zkrátka pozemek). POZOR, zde nevyčteme, zda je pozemek stavební (a tím pádem dražší) anebo nestavební. To zjistíme v územním plánu obce (zpravidla na webu obce či magistrátu, kde se nachází jako rozsáhlý PDF soubor - ukázka pro Liberec je zde, kde hledáme "Hlavní výkres").
 • Parcela, jejíž součástí je stavba (zkrátka pozemek, na kterém může být např. rodinný dům, panelový dům, činžovní dům, garáž či jiná stavba)
 • Jednotka (zkrátka byt, např. v panelovém nebo činžovním domě)

U výše uvedených typů dále v části B vyčteme:

 • Výměru parcely (v m2)
 • Druh pozemku - jedná se např. o zastavěnou plochu a nádvoří, zahradu, trvalý travní porost apod. Pozor, i když je na LV napsáno "pouze" zemědělský půdní fond, dle Územního plánu obce to může (ale nemusí) být stavební pozemek. Popř. lze o změnu pozemku na na stavební (nebo-li změnu Územního plánu) na příslušném obecním úřadu požádat.
 • Způsob využití pozemku
 • Způsob ochrany pozemku
 • Podíl na společných částech domu a pozemku

Ukázky části B (barevné texty a ohraničení jsou mé poznámky):

Ukázka č. 1 - rodinný dům (chalupa) s pozemky:

(čtyři pozemky mají výměry 318, 179, 486 a 83 m2)

Ukázka č. 2 - chatka s pozemkem:

Ukázka č. 3 - byt v panelovém domě:

Podíly na společných částech domu a pozemku (v Ukázce č. 3 úplně vpravo) mohou být např. společné prostory, chodby a prostory okolo domu. Vidíte tam podíl 619/21384 - to znamená podíl majitele (619) vůči celkové sumě podílů všech majitelů v domě (21384) - jsou to sklepy, půdy, chodby, sušárny, kolárny apod. Parcely o výměrách 99, 167, 147, 166 a 328 m2 jsou pozemky okolo domu, které vlastní jak majitel uvedený v hlavičce LV, tak společně i ostatní majitelé nemovitostí v domě. Jedná se o spoluvlastnictví.

Část B1 - Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí.

Části B1 se neděsíme. Zde se dozvíte práva, která jsou ve prospěch vlastníka nemovitosti. Může to být např. cesta k nemovitosti, kdy vlastník cesty je někdo jiný a musí majiteli nemovitosti dovolit po ní chodit, apod. Ve zkratce řečeno, co jiný vlastník nemovitosti musí strpět ve prospěch majitele nemovitosti uvedeného na daném LV.

Ukázka - věcné břemeno cesty zřízené ve prospěch majitele nemovitosti:

Část C - Věcná práva zatěžující vlastníka nemovitosti - řekl bych, že toto je druhý nejdůležitější oddíl po části B. U této části musíme zpozornět.

Zde se dozvíte o povinnostech majitele nemovitosti vůči jiným subjektům jako je banka, exekutor, energetické společnosti nebo i jiný vlastník nemovitosti.

Zde zjistíte, zda je na nemovitost vzata hypotéka, je předmětem exekuce, zda-li majitel musí pro změnu něco strpět (např. chození jiného majitele po své cestě) apod.

Ukázka č. 1 - zde vidíte, že na nemovitosti je Zástavní právo smluvní, je na ni vzata hypotéka o výši 2 608 000 Kč u České spořitelny:

Ukázka č. 2 - zde vidíte, že majitel musí na své nemovitosti strpět tzv. Věcné břemeno, a to energetické společnosti GasNet, která má na jeho nemovitosti pravděpodobně zavedené plynové potrubí či jiná zařízení a potřebuje k nim přístup:

Zástavní práva smluvní a Věcná břemena by zasluhovaly celý samostatný článek.

Plomby a upozornění - tato část ukazuje, zda v daném okamžiku dochází k manipulaci s nemovitostí na Katastrálním úřadě. Když se nic neděje, je tam "Bez zápisu". Když se něco děje, je tam "P" (tzv. Plomba). Pokud nevíme, o co se jedná, můžeme požádat Katastrální úřad o informace k probíhajícímu řízení.

Sekci D přeskočíme a podíváme se na sekci E.

Část E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Zde můžete vidět seznam dokumentů, které se týkají způsobu získání (nabytí) nemovitosti. Např. kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo např. usnesení soudu o dědictví.

Ukázka č. 1 - nemovitost byla získána na základě kupní smlouvy

Ukázka č. 2 - nemovitost byla získána na základě usnesení soudu o dědictví

Ukázka č. 3 - nemovitost byla získána na základě smouvy darovací

Část F - Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám.

Pětimístné číslo má svůj systém:

BPEJ

Ukázka č. 1:

Ukázka č. 2:

Na webu https://bpej.vumop.cz/ zjistíme, co jednotlivá čísla BPEJ znamenají.

BPEJ 72941: https://bpej.vumop.cz/72941

BPEJ 74068: https://bpej.vumop.cz/74068

Tím jsme se zlehka dotkli nejdůležitějšího dokumentu ohledně nemovitosti.

Ještě pár věcí na závěr:

Pasáž C je zajímavá i v tom, že nemusí obsahovat pravdivé údaje. Např. hypotéka již byla splacena, ale banka a majitel nepožádali Katastrální úřad o výmaz zástavního práva. V takovémto případě se žádá banka o potvrzení splacení dluhu (tj. kvitanci) a speciální formulář, který žadatel vyplní. Vše se pak zanese na Katastrální úřad (nebo zašle datovou schránkou), který zajistí výmaz zástavního práva.

Pasáž C (a LV obecně) je potřeba kontrolovat např. před podpisem kupní smlouvy, zda-li tam nepřibyla nová nebo další exekuce, která by zkomplikovala prodej nemovitosti.

Zástavní práva smluvní pasáže C (hypotéka, exekuce) znemožňují např. prodej nemovitosti.

Věcná břemena se mohou vázat na nemovitost nebo na osobu.

 • Pokud se věcné břemeno váže na nemovitost (např. výše zmíněné věcné břemeno pro GasNet nebo věcné břemeno cesty a stezky), převádí se při prodeji na nového vlastníka. Jak z oddílu B1, tak z oddílu C. Jsou tudíž vázána vždy na nemovitost.
 • Pokud se věcné břemeno váže na osobu (např. věcné břemeno dožití), na nového vlastníka se nepřevádí. Jsou vázána na osobu, která v nemovitosti dožívá. Toto věcné břemeno zaniká úmrtím dané osoby.

V článku zdaleka nejsou uvedeny všechny možnosti a skutečnosti, na které byste mohli narazit v LV. Zmínil jsem ty nejpravděpodobnější, které Vás mohou potkat. V případě složitějšího případu se prosím obraťte na odborníka v dané oblasti.

Děkuji Vám za přečtení.

Autor: Petr Michal | pátek 21.8.2020 9:40 | karma článku: 7.07 | přečteno: 263x

Další články blogera

Petr Michal

Realitní okénko č. 1 - Katastr nemovitostí pro nemakléře

Tento mini článek je určen pro ty z vás, pro které je "Katastr nemovitostí" velká neznámá. Pomůže Vám v základní orientaci. Dozvíte se také o aplikacích pro Android a iOS, které Vám usnadní vyhledávání informací o nemovitostech.

3.8.2020 v 20:38 | Karma článku: 11.97 | Přečteno: 529 |

Další články z rubriky Ostatní

František Skopal

Neuvěřitelné skutečnosti o fenoménu radosti

Tento článek je o spojení prožívání radosti s duchovním vzestupem člověka. Je o tom, jak obrovský význam má radost v našem životě. Na její křídlech se můžeme, ba dokonce máme vznést k výšinám.

10.8.2022 v 16:18 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Kristýna Hajská

Jak mne mí rodiče týrali - matka

Nic mne neučili, měla jsem všechno umět. Řekli mi, že mám věci dělat dokonale a to mělo stačit. "Dokonalost" jsem vnímala jako náboženství. Mám se klanět, mám sloužit, nevím komu a nevím jak. A bible nikde, žádný návod..

10.8.2022 v 10:25 | Karma článku: 18.15 | Přečteno: 737 | Diskuse

Jiří Herblich

Téma sociálního kreditu je konstrukt vlády, která nechápe lidské potřeby

Kdo poznává, ten věří, kdo nevěří žije jako pes ve společnosti, která jej toleruje. Víru oživuje to čím se člověk zabývá, přesto to není rozhodující proto, čemu člověk věří.

10.8.2022 v 8:50 | Karma článku: 5.52 | Přečteno: 314 | Diskuse

Jan Vavřík

Jak jsem potkal Tadeáše

K prázdninám patří cestování. Přes vysokou cenu benzinu lidé jezdí hlava nehlava. A všude, i v prodejnách rychlého občerstvení, narazíte na rodiče s dětmi, které přesně vědí, jaká jsou jejich práva.

9.8.2022 v 23:38 | Karma článku: 25.17 | Přečteno: 552 |

Karel Trčálek

Od starého Heitzmanna ke kolínskému Cyklonu B

Až zase pojedete vlakem a budete mít dvě hodiny času, vystupte v tomto zajímavém městě, kde dělal starostu Hitlerův soukmenovec. Z nádraží to je sotva deset minut chůze na kolínské náměstí s nádhernou knajpou„U třech pírek“

9.8.2022 v 18:51 | Karma článku: 17.43 | Přečteno: 353 | Diskuse
Počet článků 2 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 396

Narodil jsem se v Liberci, kde stále bydlím. Vystudoval jsem SPŠSE v Liberci, dále Institut Informatiky v Praze (1 rok dálkově). Nyní studuji obor Informatika na Pedagogické fakultě na Karlově Univerzitě. Mimo jiné jsem podnikatel zabývající se realitní činností. Splnil jsem požadavky zákona a absolvoval zkoušky určené Ministerstvem pro místní rozvoj, abych tuto činnost mohl vykonávat a nechal jsem se pojistit. Blog jsem se rozhodl založit proto, abych běžnému spoluobčanovi přiblížil zákulisí realitního zprostředkování a obeznámil ho se základními pojmy a procesy např. při prodeji.

Najdete na iDNES.cz