Pondělí 26. července 2021, svátek má Anna
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pondělí 26. července 2021 Anna

Realitní okénko č. 2 - List vlastnictví pro nemakléře

21. 08. 2020 9:40:22
Článek Vám přiblíží strukturu nejdůležitějšího dokumentu týkajícího se jakékoliv nemovitosti v ČR - Listu vlastnictví. Navazuje na minulý článek (Realitní okénko č. 1), kde jsem Vám popisoval různé cesty, jak se k němu dostat.

List vlastnictví (LV) existuje v tzv. informativní formě (lze ho získat zdarma - viz. můj předchozí článek) anebo jako plnohodnotný originál, který se platí. O něm si zde budeme povídat. List vlastnictví se označuje číslem (např. 999) a je jedinečný v daném katastrálním území (např. Liberec 14 - Ruprechtice).

Dělí se na několik částí, hlavičku a dále části, které jsou označený velkými písmeny A až F.

Hlavička - popisuje datum pořízení LV (kdy jste si ho nechali vytisknout na katastru nebo Checkpointu), okres nemovitosti, obec nemovitosti, katastrální území nemovitosti a číslo Listu vlastnictví (červeně škrtnuté jsou citlivé údaje):

Část A - popisuje, kdo je vlastník nemovitosti a jeho jednoznačný identifikátor (v případě fyzické osoby nepodnikající je to rodné číslo, ale může to být i fyzická osoba podnikající + IČ nebo právnická osoba + IČ).

Ukázky části A (červeně škrtnuté jsou citlivé údaje o vlastnících):

Ukázka č. 1 - samostatný vlastník (jeden člověk):

Ukázka č. 2 - dva vlastníci s podílem 1/2 každý - nejsou manželé, jedná se o spoluvlastnictví, kdy každý může (nově od 1. 7. 2020) svobodně nakládat se svou částí (kromě případu dědictví, kdy po dobu šesti měsíců má druhý spoluvlastník předkupní právo - tzn. první spoluvlastník mu to v případě prodeje musí nabídnout ke koupi):

Ukázka č. 3 - dva vlastníci, kteří jsou manželé (je tam uvedeno SJM - společné jmění manželů), tudíž není vypsán podíl (vlastní nemovitost společně a oba musí např. souhlasit s prodejem):

Část B - zde začíná dobrodružství. Popisuje jednotlivé nemovitosti, které jsou vázány na jedinečný LV.

Mohou to být:

 • Parcela bez stavby (zkrátka pozemek). POZOR, zde nevyčteme, zda je pozemek stavební (a tím pádem dražší) anebo nestavební. To zjistíme v územním plánu obce (zpravidla na webu obce či magistrátu, kde se nachází jako rozsáhlý PDF soubor - ukázka pro Liberec je zde, kde hledáme "Hlavní výkres").
 • Parcela, jejíž součástí je stavba (zkrátka pozemek, na kterém může být např. rodinný dům, panelový dům, činžovní dům, garáž či jiná stavba)
 • Jednotka (zkrátka byt, např. v panelovém nebo činžovním domě)

U výše uvedených typů dále v části B vyčteme:

 • Výměru parcely (v m2)
 • Druh pozemku - jedná se např. o zastavěnou plochu a nádvoří, zahradu, trvalý travní porost apod. Pozor, i když je na LV napsáno "pouze" zemědělský půdní fond, dle Územního plánu obce to může (ale nemusí) být stavební pozemek. Popř. lze o změnu pozemku na na stavební (nebo-li změnu Územního plánu) na příslušném obecním úřadu požádat.
 • Způsob využití pozemku
 • Způsob ochrany pozemku
 • Podíl na společných částech domu a pozemku

Ukázky části B (barevné texty a ohraničení jsou mé poznámky):

Ukázka č. 1 - rodinný dům (chalupa) s pozemky:

(čtyři pozemky mají výměry 318, 179, 486 a 83 m2)

Ukázka č. 2 - chatka s pozemkem:

Ukázka č. 3 - byt v panelovém domě:

Podíly na společných částech domu a pozemku (v Ukázce č. 3 úplně vpravo) mohou být např. společné prostory, chodby a prostory okolo domu. Vidíte tam podíl 619/21384 - to znamená podíl majitele (619) vůči celkové sumě podílů všech majitelů v domě (21384) - jsou to sklepy, půdy, chodby, sušárny, kolárny apod. Parcely o výměrách 99, 167, 147, 166 a 328 m2 jsou pozemky okolo domu, které vlastní jak majitel uvedený v hlavičce LV, tak společně i ostatní majitelé nemovitostí v domě. Jedná se o spoluvlastnictví.

Část B1 - Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí.

Části B1 se neděsíme. Zde se dozvíte práva, která jsou ve prospěch vlastníka nemovitosti. Může to být např. cesta k nemovitosti, kdy vlastník cesty je někdo jiný a musí majiteli nemovitosti dovolit po ní chodit, apod. Ve zkratce řečeno, co jiný vlastník nemovitosti musí strpět ve prospěch majitele nemovitosti uvedeného na daném LV.

Ukázka - věcné břemeno cesty zřízené ve prospěch majitele nemovitosti:

Část C - Věcná práva zatěžující vlastníka nemovitosti - řekl bych, že toto je druhý nejdůležitější oddíl po části B. U této části musíme zpozornět.

Zde se dozvíte o povinnostech majitele nemovitosti vůči jiným subjektům jako je banka, exekutor, energetické společnosti nebo i jiný vlastník nemovitosti.

Zde zjistíte, zda je na nemovitost vzata hypotéka, je předmětem exekuce, zda-li majitel musí pro změnu něco strpět (např. chození jiného majitele po své cestě) apod.

Ukázka č. 1 - zde vidíte, že na nemovitosti je Zástavní právo smluvní, je na ni vzata hypotéka o výši 2 608 000 Kč u České spořitelny:

Ukázka č. 2 - zde vidíte, že majitel musí na své nemovitosti strpět tzv. Věcné břemeno, a to energetické společnosti GasNet, která má na jeho nemovitosti pravděpodobně zavedené plynové potrubí či jiná zařízení a potřebuje k nim přístup:

Zástavní práva smluvní a Věcná břemena by zasluhovaly celý samostatný článek.

Plomby a upozornění - tato část ukazuje, zda v daném okamžiku dochází k manipulaci s nemovitostí na Katastrálním úřadě. Když se nic neděje, je tam "Bez zápisu". Když se něco děje, je tam "P" (tzv. Plomba). Pokud nevíme, o co se jedná, můžeme požádat Katastrální úřad o informace k probíhajícímu řízení.

Sekci D přeskočíme a podíváme se na sekci E.

Část E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Zde můžete vidět seznam dokumentů, které se týkají způsobu získání (nabytí) nemovitosti. Např. kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo např. usnesení soudu o dědictví.

Ukázka č. 1 - nemovitost byla získána na základě kupní smlouvy

Ukázka č. 2 - nemovitost byla získána na základě usnesení soudu o dědictví

Ukázka č. 3 - nemovitost byla získána na základě smouvy darovací

Část F - Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám.

Pětimístné číslo má svůj systém:

BPEJ

Ukázka č. 1:

Ukázka č. 2:

Na webu https://bpej.vumop.cz/ zjistíme, co jednotlivá čísla BPEJ znamenají.

BPEJ 72941: https://bpej.vumop.cz/72941

BPEJ 74068: https://bpej.vumop.cz/74068

Tím jsme se zlehka dotkli nejdůležitějšího dokumentu ohledně nemovitosti.

Ještě pár věcí na závěr:

Pasáž C je zajímavá i v tom, že nemusí obsahovat pravdivé údaje. Např. hypotéka již byla splacena, ale banka a majitel nepožádali Katastrální úřad o výmaz zástavního práva. V takovémto případě se žádá banka o potvrzení splacení dluhu (tj. kvitanci) a speciální formulář, který žadatel vyplní. Vše se pak zanese na Katastrální úřad (nebo zašle datovou schránkou), který zajistí výmaz zástavního práva.

Pasáž C (a LV obecně) je potřeba kontrolovat např. před podpisem kupní smlouvy, zda-li tam nepřibyla nová nebo další exekuce, která by zkomplikovala prodej nemovitosti.

Zástavní práva smluvní pasáže C (hypotéka, exekuce) znemožňují např. prodej nemovitosti.

Věcná břemena se mohou vázat na nemovitost nebo na osobu.

 • Pokud se věcné břemeno váže na nemovitost (např. výše zmíněné věcné břemeno pro GasNet nebo věcné břemeno cesty a stezky), převádí se při prodeji na nového vlastníka. Jak z oddílu B1, tak z oddílu C. Jsou tudíž vázána vždy na nemovitost.
 • Pokud se věcné břemeno váže na osobu (např. věcné břemeno dožití), na nového vlastníka se nepřevádí. Jsou vázána na osobu, která v nemovitosti dožívá. Toto věcné břemeno zaniká úmrtím dané osoby.

V článku zdaleka nejsou uvedeny všechny možnosti a skutečnosti, na které byste mohli narazit v LV. Zmínil jsem ty nejpravděpodobnější, které Vás mohou potkat. V případě složitějšího případu se prosím obraťte na odborníka v dané oblasti.

Děkuji Vám za přečtení.

Autor: Petr Michal | pátek 21.8.2020 9:40 | karma článku: 7.07 | přečteno: 225x

Další články blogera

Petr Michal

Realitní okénko č. 1 - Katastr nemovitostí pro nemakléře

Tento mini článek je určen pro ty z vás, pro které je "Katastr nemovitostí" velká neznámá. Pomůže Vám v základní orientaci. Dozvíte se také o aplikacích pro Android a iOS, které Vám usnadní vyhledávání informací o nemovitostech.

3.8.2020 v 20:38 | Karma článku: 11.97 | Přečteno: 518 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Lněnička

Jednání s politikem

Z jednání s politikem jsem si odnesl mnohé, například to, že bych nemohl být politik. Tím, s kým jsme s manželkou jednali, byl starosta, tedy dost velká šajba abychom jej takto mohli nazvat. Šlo o výkup pozemku.

26.7.2021 v 15:36 | Karma článku: 7.85 | Přečteno: 163 | Diskuse

David Vlk

Jsem slaměný vdovec.

Jíst k obědu tři dny po sobě smažené býčí žlázy s bramborovým salátem není rozumné. Na sklonku třetího dne jsem zjistil , že občas hrabu vztekle kopytem a nenávidím červenou.

26.7.2021 v 14:01 | Karma článku: 21.95 | Přečteno: 443 | Diskuse

Vilém Ravek

Čest práci soudruhu a jiné nostalgické pozdravy a oslovení.

Nebyly jen křupavé rohlíky za třicet haléřů, ale i pozdravy a oslovení. Například čest práci soudružky a soudruzi.

26.7.2021 v 11:43 | Karma článku: 22.91 | Přečteno: 558 | Diskuse

František Skopal

Připravte se! Nastal čas platit! Účet přichází!

Pokud se v současnosti z různých stran, různými formami a způsoby šíří zprávy o blízkosti příchodu dní velkého účtování, nemělo by to být pro nás důvodem ke strachu a úzkosti.

25.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 10.03 | Přečteno: 498 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Kdo spoří, je trestán

Míra inflace roste, u nás sice nezvykle hodně na poslední dobu, ale jinde ve světě je to údajně horší. Vyšší inflace vám „krade“ naspořené peníze, takže spořit se nevyplatí.

25.7.2021 v 16:11 | Karma článku: 17.21 | Přečteno: 473 | Diskuse
Počet článků 2 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 371

Narodil jsem se v Liberci, kde stále bydlím. Vystudoval jsem SPŠSE v Liberci, dále Institut Informatiky v Praze (1 rok dálkově). Nyní studuji obor Informatika na Pedagogické fakultě na Karlově Univerzitě. Mimo jiné jsem podnikatel zabývající se realitní činností. Splnil jsem požadavky zákona a absolvoval zkoušky určené Ministerstvem pro místní rozvoj, abych tuto činnost mohl vykonávat a nechal jsem se pojistit. Blog jsem se rozhodl založit proto, abych běžnému spoluobčanovi přiblížil zákulisí realitního zprostředkování a obeznámil ho se základními pojmy a procesy např. při prodeji.

Najdete na iDNES.cz